• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC tại UBND huyện Tuy An từ năm 2016 - 2017

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018, ngày 14/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 295/QĐ–TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Tuy An từ năm 2016-2017. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra và ngày 08/8/2018, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 504/KL-TTr.

      Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Tuy An từ năm 2016-2017 theo quy định.
      Thanh tra tỉnh đăng tải Kết luận thanh tra số 504/KL-TTr ngày 08/8/2018 tại file đính kèm.

Tải về máy: 504+_+Kết+luận+thanh+tra+việc+thực+hiện+pháp+luật+về+tiếp+công+dân,+khiếu+nại,+tố+cáo+của+UBND+huyện+Tuy+An+từ+năm+2016+-+2017.pdf

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: PHÒNG NGHIỆP VỤ 4

Về đầu trang