• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân

Ngày đăng

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân và một số trường học thuộc UBND huyện, giai đoạn 2021-2023.

Tải về máy: KET LUAN THANH TRA DOAN PGD DONG XUAN.signed.signed.signed.pdf

Về đầu trang