• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Thanh tra tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Ngày 02/4/2019, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh Phú Yên. Dự buổi làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương – Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và đại diện một số Sở, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, Thanh tra tỉnh Phú Yên đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; theo đó từ năm tháng 1/2018 đến ngày 20/3/2019, Thanh tra tỉnh đã tiếp 33 lượt công dân, với 28 vụ việc; qua tiếp công dân, đã giải thích pháp luật, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật. Việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh được duy trì theo lịch; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, với 104 đơn, trong đó: số đơn đủ điều kiện xử lý: 22 đơn; đơn không đủ điều kiện xử lý: 82 đơn. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 14 đơn khiếu nại (năm 2018: 11 đơn; quý I/2019: 03 đơn) và kiểm tra, rà soát 19 trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các đơn vị. Tiến hành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND một số huyện và xã; phối hợp với UBND huyện Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa và Sở Tư pháp tổ chức 03 lớp tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ tư pháp, cán bộ địa chính, Văn phòng của UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, nhờ đó, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã được lãnh đạo các địa phương giải quyết dứt điểm từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện lên cấp trên, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.
     Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội đã tiến hành kiểm tra địa điểm tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh Phú Yên. Đồng thời, đề nghị Thanh tra tỉnh Phú Yên thời gian đến phát huy hơn nữa những mặt đạt được và chấn chỉnh thiếu sót mà Đoàn giám sát đã nêu để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: PHÒNG NGHIỆP VỤ 4

Về đầu trang