• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2017

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 789/KH-TTr ngày 08/12/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch thanh tra năm 2018 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14/12/2017). Ngày 13/3/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2017.

Thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, sáng ngày 20/3/2018, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đồng Xuân. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 162/QĐ-TTr. Về phía UBND huyện Đồng Xuân có ông Phạm Trung Chánh - Phó chủ tịch và các ông (bà) có liên quan.     
Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2017  trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.  

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG ĐOÀN

Về đầu trang