• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03MS

Ngày đăng

Quyết định  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03MS: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác cho Thanh Tra tỉnh

Tải về máy: Quyết định phê duyệt KQ LCNT.signed.signed.signed.pdf

Về đầu trang