• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tuy An trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân; pháp luật về khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2022

Ngày đăng

Ngày 09/6/2023 Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 602/KL-TTr về Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tuy An trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân; pháp luật về khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2022. 

Tải về máy: KL_ So 602-Thanh tra Chu tich UBND huyen Tuy An.pdf

Về đầu trang