• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC THANH TRA

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Phú Hòa trong 02 năm (2017 – 2018)

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 916/KH-TTr ngày 14/12/2018 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch thanh tra năm 2019 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 14/12/2018). Ngày 27/2/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Phú Hòa trong 02 năm (2017 – 2018).

Thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, sáng ngày 07/3/2019, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Phú Hòa. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1544/QĐ-TTr. Về phía UBND huyện Phú Hòa có ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện và các ông (bà) có liên quan.
     Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG PHÒNG NV2

Về đầu trang