• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Thông báo Kết luận thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa

Ngày đăng

Ngày 27/6/2023 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 671/KL-TTr về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa và một số đơn vị trực thuộc Phòng, giai đoạn 2020-2022.


Tải về máy: KLTT Phong GD Dong Hoa.zip

Về đầu trang