• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Ngày 19/6/2023 Quốc hội thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15

Ngày đăng

Ngày 19/6/2023 Quốc hội thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm  

Tải về máy: luat16_2023.pdf

Về đầu trang