• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CÔNG TÁC THANH TRA

Công Khai kết luận thanh tra tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa và các đơn vị trực thuộc Phòng

Ngày đăng

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010. Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr  ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chánh thanh tra tỉnh, Kết luận thanh tra việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển công chức, viên chức giai đoạn (2014 - 2018); quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn (2014-2018) tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa và các đơn vị trực thuộc Phòng.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr, ngày 22/4/2019 tại file đính kèm.

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG PHÒNG

Các tin liên quan khác

Về đầu trang