• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng

Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Thanh tra tỉnh

Tải về máy: KH_khac_phuc_han_che_yeu_kem_230717040526.kyso.kyso.kyso.pdf

Các tin liên quan khác

Về đầu trang