• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa trong công tác quản lý, chi tiêu tài chính ngân sách, PCTN 2021 - 2022

Ngày đăng

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa trong công tác quản lý, chi tiêu tài chính ngân sách, PCTN 2021 - 2022

Tải về máy: Kết luận thanh tra tại UBND huyện Phú Hòa.signed.signed.signed (1).pdf

Về đầu trang