• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC TIN TỨC KHÁC

Luật Thanh tra và Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra năm 2022

Ngày đăng

Ngày 14/11/2022 Quốc hội thông qua Luật Thanh tra năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023); ngày 30/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023).

Tải về máy: Luat va Nghi dinh.zip

Về đầu trang