• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC THANH TRA

Công khai Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ĐTXDCB tại UBND huyện Sông Hinh

Ngày đăng

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010, Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 401/KL-TTr, ngày 10/6/2019 của Chánh thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Sông Hinh.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận số 401/KL-TTr, ngày 10/6/2019  tại file đính kèm.

Tải về máy: 401+-+Kết+luận+TTra+về+việc+quản+lý,+sử+dụng+các+nguồn+vốn+ĐTXDCB+tại+UBND+huyện+Sông+Hinh.pdf

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG PHÒNG NV1

Về đầu trang