• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG NGÀNH THANH TRA

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2019

Ngày đăng

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả” và Quy chế hoạt động phong trào thi đua trong Khối Nội chính, chiều ngày 12/4/2019,  tại cơ quan Thanh tra tỉnh, Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo 10 đơn vị trong Khối gồm: Thanh tra tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Trại giam Xuân Phước, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh - đơn vị Trưởng Khối chủ trì Hội nghị.


     Tại Hội nghị, đơn vị Trưởng Khối đã thông qua Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2019; Quy chế hoạt động thi đua, khen thưởng (sửa đổi); nội dung giao ước thi đua, bảng chấm điểm các nội dung, tiêu chí thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong Khối thảo luận, góp ý kiến, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết giao ước thi đua.
     Theo đó, nội dung giao ước thi đua tập trung vào 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.  Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai có hiệu quả năm “Dân vận chính quyền”, phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí,…Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”.
      Việc ký kết giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối thi đua Nội chính, góp phần chung trong phong trào thi đua toàn tỉnh./.

Nguồn tin: Văn phòng Thanh tra tỉnh Phú Yên

Về đầu trang