• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO THÔNG BÁO KHÁC

Về việc cung cấp danh sách số điện thoại đường dây nóng cơ quan

Ngày đăng

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại CV số 731/SNV-CCHC, Thanh tra tỉnh thông tin số điện thoại đường dây nóng cơ quan

Tải về máy: 

Thanh tra tỉnh Phú Yên

Về đầu trang