• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI CÔNG KHAI THÔNG TIN KHÁC...

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh

Ngày đăng

Ngày 29/12/2023 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh.

Tải về máy: 

Về đầu trang