• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN UBND TỈNH

Về việc ban hành Quy chế ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt ñộng ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 1/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2013
Ngày có hiệu lực 01/02/2013
Người ký Phạm Đình Cự
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt ñộng ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phú yên
Phân loại
Tệp đính kèm: Quyết định số 01-2013 về Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin..pdf   
Về đầu trang