Cải cách hành chính
Danh mục TTHC được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
Bản tin Cải cách hành chính số 09 từ ngày 10/3 – 16/3/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 08 từ ngày 03/3 – 09/3/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 07 từ ngày 24/02 – 02/03/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 06 từ ngày 17/02 – 23/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 05 từ ngày 10/02 – 16/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 04 từ ngày 06/02 – 09/02/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 03 từ ngày 13/01 – 25/01/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 02 từ ngày 06/01 – 12/01/2017
Bản tin Cải cách hành chính số 01 từ ngày 01/01 – 05/01/2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website