Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020

Chuyên mục: Tin tổng hợp ngành | Đăng ngày: 14/11/2019

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website