Thông báo kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại TTra tỉnh Phú Yên năm 2019

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 23/12/2019

Tải về: Tại đây

 

Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website