CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÚ YÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCTN GIAI ĐOẠN 2016-2017

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 18/07/2018

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14/12/2017. Ngày 11/7/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTr về thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN giai đoạn 2016-2017.
     Thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, chiều ngày 17/7/2018, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Nguyễn Văn Bính – Phó Chánh thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 433/QĐ-TTr. Về phía Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên có đồng chí Ngô Đình Thiện – Trưởng ban; các đồng chí là lãnh đạo Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban, các phòng liên quan.
     Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN giai đoạn 2016-2017 trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.
                                               

 PHÒNG NGHIỆP VỤ 5

 


                                                                                                  


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website