Số/Ký hiệu: 156-SNV/CCVC
Ngày ban hành: 06/03/2017
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2018
Tải về: Tại đây
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website