Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Sáng ngày 07/4/2014, tại trụ sở của Bộ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ công bố của Đảng bộ Bộ Nội vụ quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Lễ công bố).

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước