Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Sáng ngày 07/4/2014, tại trụ sở của Bộ - 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ công bố của Đảng bộ Bộ Nội vụ quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Lễ công bố).

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website