Công đoàn Bộ Nội vụ thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), sáng ngày 17/4/2014, Công đoàn Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tới thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ khuyết tật, thiệt thòi tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi (Hà Đông, Hà Nội).

Công đoàn Bộ Nội vụ thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi
Công đoàn Bộ Nội vụ thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi
Công đoàn Bộ Nội vụ thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi
Công đoàn Bộ Nội vụ thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi
Công đoàn Bộ Nội vụ thăm và tặng quà từ thiện cho các em nhỏ ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi