• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN UBND TỈNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xủ lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 966/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày có hiệu lực 14/05/2018
Người ký Phó Chủ tịch Trần Hữu Thế
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xủ lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phú Yên
Phân loại
Tệp đính kèm: QD 966_QD-UBND_ BO TTHC CÂP XA.doc   

Các Văn bản liên quan khác

Về đầu trang