• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Ngày đăng

Tải về máy: QD_Thanh_tra_tinh_220829023308.kyso.kyso_signed20220830113624.kyso.kyso.pdf

Các tin liên quan khác

Về đầu trang