• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư

Ngày đăng

Theo UBND tỉnh Phú Yên, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ở địa phương đã tạo bước đột phá mới, các thủ tục phức tạp đã được giảm hẳn, số lượng thủ tục liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 đã loại bỏ dần những hạn chế…

Cùng với đó, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính, việc công bố, công khai thủ tục hành chính, kiểm soát công tác giải quyết thủ tục hành chính đã được nâng lên một bước. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính đã dần đi vào đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực. Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tập trung triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế. Đã lập phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; tiến hành sáp nhập 34/625 thôn, buôn, khu phố (qua đó giảm 17 thôn, buôn, khu phố); có 9/9 địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập các trường mầm non công lập, tiểu học và trung học cơ sở (giảm 90 đơn vị trường học).

Theo ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, địa phương này hiện có 16 sở, ngành thực hiện sáp nhập phòng, ban, đơn vị trực thuộc (giảm 25 phòng, chuyển 03 Chi cục thành phòng, giảm 02 phòng đơn vị trực thuộc Sở); sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp huyện (giảm 14 lãnh đạo cấp phòng); hợp nhất Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện Tây Hòa với Huyện ủy Tây Hòa thành Văn phòng cấp ủy, chính quyền huyện Tây Hòa.

Cũng theo ông Phạm Đại Dương, việc cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã được tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm mới. Theo đó, tỉnh này đã thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai chủ đề Năm doanh nghiệp, Năm kỷ cương hành chính, Chương trình cà phê doanh nhân; xây dựng bộ chỉ số và tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Uỷ ban Nhân dân cấp huyện. Cùng với đó là thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn; gửi thư chúc mừng, chia buồn, xin lỗi đến người dân và doanh nghiệp... Rút ngắn từ 35% đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Qua đây, phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” bước đầu phát huy hiệu quả. Kết quả xếp hạng công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm vừa qua, tỉnh Phú Yên tăng 08 bậc, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành và vươn lên nằm trong nhóm khá.

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.
(Ảnh: Báo Phú Yên)

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên là do công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính những năm qua được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm đẩy mạnh, công tác này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Theo đó, tỉnh Phú Yên đã có nhiều hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả. Các cơ quan, địa phương đã chủ động đề ra nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cụ thể trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm để triển khai thực hiện. Các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên thường xuyên đăng tải, cập nhật, biên tập các tin, bài về tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, của các cơ quan, địa phương.

Thực tế, thời gian qua, Phú Yên đã tổ chức rất nhiều hình thức tuyên truyền như: Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong công chức, viên chức; xuất bản tờ gấp hỗ trợ truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính cấp phát cho người dân hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cách tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ. Đồng thời phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu kém, thiếu sót, hạn chế của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Song sonh với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức và mọi tầng lớp nhân dân./..

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn

Tác giả: K.V

Các tin liên quan khác

Về đầu trang