• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ

Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh

Ngày đăng

Danh bạ điện thoại công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Phú Yên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo

 

 

 

 

1

Nguyễn Công Danh

Chánh Thanh tra

 

0984498044

 

2

Nguyễn Văn Bính

Phó Chánh Thanh tra

 

0905289154

 

3

Nguyễn Dư

Phó Chánh Thanh tra

02573843946

0988796559

 

II

Văn phòng

 

 

 

 

1

Nguyễn T. Thu Hồng

Chánh Văn phòng

02576253186

0941362539

 

2

Đoàn Ngọc Lâm

Phó Chánh Văn phòng

02576253167

0362789954

 

3

Trần Văn Minh

Thanh tra viên

 

0374605894

 

4

Lê Thị Hà Thi

Kế Toán

02576253169

0392339405

 

5

Nguyễn Thị Khang

Văn Thư

02576253169

0932440407

 

6

Dương Thái Sơn

Nhân viên

 

0986818159

 

7

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

 

0942032985

 

8

Lê Thái Công

Bảo vệ

 

0982854225

 

III

Phòng Nghiệp Vụ 1

 

 

 

 

1

Dương Bình Phương

Trưởng phòng

02576253172

0903520616

 

2

Huỳnh Tấn Trọng

Phó Trưởng phòng

02576253171

0982646120

 

3

Nguyễn Sỉ Hiếu

Thanh tra viên chính

 

0917662199

 

4

Lê Thị Điểm

Thanh tra viên

 

0942113246

 

5

Nguyễn Thanh Sơn

Thanh tra viên

 

0849727979

 

IV

Phòng Nghiệp Vụ 2

 

 

 

 

1

Dương Văn Hội

Trưởng phòng

02576253168

0905189410

 

2

Trần Thị Thu Nga

Phó Trưởng phòng

 

0387266559

 

3

Nguyễn N. Thiện Sanh

Thanh tra viên chính

 

02573506335

 

4

Bùi Thị Kim Anh

Thanh tra viên

 

0377059787

 

5

Ngô Thị Phương Vi

Chuyên viên

 

0376541480

 

V

Phòng Nghiệp vụ 3

 

 

 

 

1

Phạm Đồng Giám

Trưởng phòng

02573843144

0946962142

 

2

Bùi Anh Cường

Phó Trưởng phòng

02576253170

0987085110

 

3

Phan Vũ Huy

Thanh tra viên chính

 

0916461861

 

4

Phạm Vinh

Thanh tra viên

 

0985344079

 

5

Phạm Thị Hạnh

Thanh tra viên

 

0979389938

 

VI

Phòng Nghiệp vụ 4

 

 

 

 

1

Lê Đức Tiễn

Trưởng phòng

02573843155

0905165980

 

2

Trần Văn Vương

Phó Trưởng phòng

02576253170

0905224098

 

3

Huỳnh Thị Tú Viên

Thanh tra viên chính

 

0985553445

 

4

Nguyễn Phú Yến

Thanh tra viên

 

0914046239

 

5

Nguyễn Đ. Hoàng Duy

Thanh tra viên

 

0937392979

 

 

Về đầu trang