• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

Ngày đăng

Ngày 08/4/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2024/TT-TTCP Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2024 và thay thế Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tải về máy: 04_2024_TT_TTCP (1).pdf

Về đầu trang