• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

Ngày đăng


Ngày 08/4/2024 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2024, thay thế Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 23/4/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tải về máy: 04_2024_TT_TTCP.pdf

Về đầu trang