• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Thanh tra tỉnh

Ngày đăng

Quyết định Về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Thanh tra tỉnh

Tải về máy: QD phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị VP.signed.signed.signed.pdf

Về đầu trang