• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Sông Hinh, giai đoạn 2017-2023

Ngày đăng

Ngày 06/3/2024 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định Thanh tra số 22/QĐ-TTr về việc Thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Sông Hinh, giai đoạn 2017-2023.

Tải về máy: Quyết định thành lập Đoàn thanh tra XDCB huyện Sông Hinh.signed.signed.signed.pdf

Về đầu trang