• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

Kế hoạch thanh tra của tỉnh Phú Yên năm 2024

Ngày đăng

Ngày 20/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về công tác thanh tra của tỉnh Phú Yên năm 2024.

Tải về máy: 273_KH_UBND.pdf

Về đầu trang