• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Thông báo Kết luận thanh tra tại Sở Lao động thương binh và Xã hội

Ngày đăng

Ngày 26/10/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 1207/KL-TTr  về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên và một số đơn vị trực thuộc Sở, giai đoạn 2020-2022. 

Chi tiết theo file đính kèm

Tải về máy: KL_Ket luan thanh tra tai So LDTBXH.pdf

Về đầu trang