• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Tuy Hòa

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Phú Yên, ngày 06/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 66/QĐ-TTr về thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Tuy Hòa, giai đoạn 2015-2021, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 240/KL-TTr, ngày 13/3/2023.
      Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận số 240/KL-TTr, ngày 13/3/2023 tại file đính kèm.

Tải về máy: KL_ ket luan thanh tra so 240.pdf

Về đầu trang