• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa

Ngày đăng

Ngày 25/11/2022 Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 853/TB-TTr thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 – 2021

Tải về máy: TB_ Thong bao so 853 ngay 25 thang 11 nam 2022.pdf

Về đầu trang