• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CÔNG TÁC THANH TRA

Công khai Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Đồng Xuân, giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng


Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Phú Yên, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 54/QĐ-TTr, ngày 08/9/2021 thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Đồng Xuân, giai đoạn 2015-2020 và đã có Kết luận thanh tra số 845/KL-TTr ngày 21/12/2021.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 845/KL-TTr ngày 21/12/2021 tại file đính kèm.  

Tải về máy: Ket_luan_thanh_tra_thanh_tra tai huyen Dong Xuan.pdf

Các tin liên quan khác

Về đầu trang