• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày đăng

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Công văn số 4008/UBND-NC ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức, và các văn bản có liên quan.

Ngày 01/9/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 548/TTr-NV3 triển khai Cuộc thi nêu trên.

Thanhtraphuyen.gov.vn tiếp tục đăng tải Công văn số 548/TTr-NV3, Thể lệ Cuộc thi, Đề thi và mẫu bài dự thi. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo chất lượng đúng thời gian quy định.

Tải về máy: CUOC THI TIM HIEU PL PCTN.rar

Về đầu trang