• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC THANH TRA

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định Thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2014-2018 tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch thanh tra số 916/KH-TTr, ngày 14/12/2018 của Thanh tra tỉnh và Quyết định số 2347/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên. Ngày 02/5/2019, Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTr thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2014-2018 tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Quyết định của Chánh thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật thanh tra năm 2010, chiều ngày 06/5/2019 Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chánh thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 287/QĐ-TTr, ngày 02/5/2019; Về phía Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó giám đốc Sở, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
     Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2014-2018 tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật thanh tra năm 2010.

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG PHÒNG