• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

Chỉ định thầu Gói thầu số 02TV

Ngày đăng

Quyết định Về việc chỉ định thầu Gói thầu số 02TV: Tư vấn thẩm định E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác cho Thanh Tra tỉnh.

Tải về máy: 

Về đầu trang