• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách,...

Ngày đăng

Ngày 26/3/2024, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 364/KL-TTr việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Sơn Hòa

Tải về máy: 

Về đầu trang