• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO THÔNG BÁO KHÁC

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, gặp mặt đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023 (Lần 2)

Ngày đăng

Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị, gặp mặt đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023 (Lần 2)

Tải về máy: