• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo tuyển dụng công chức Thanh tra tỉnh năm 2023

Ngày đăng

Thanh tra tỉnh Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023.


         Tài liệu gửi kèm:

  - Thông báo tuyển dụng công chức Thanh tra tỉnh
                          - Phiếu đăng ký dự tuyển.
  - Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh;
                          - Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 của Sở Nội vụ;

Tải về máy: 

Về đầu trang