• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận thanh tra tại Sở Nội vụ

Ngày đăng

Ngày 30/12/2022, Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 967/KL-TTr về thanh tra việc tham mưu của Sở Nội vụ đối với UBND tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ, giai đoạn 2016-2021.

Tải về máy: 

Về đầu trang