• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GÓP Ý GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Dự thảo Quy chế xin lỗi

Ngày đăng

Dự thảo Quy chế xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Dự thảo Quy chế xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải về máy: 

Các thông tin khác

Về đầu trang