• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GÓP Ý GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Góp ý dự thảo Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Góp ý dự thảo Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Phú Yên

Góp ý dự thảo Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Phú Yên

Tải về máy: 

Thanh tra tỉnh

Về đầu trang