• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ

Danh bạ điện thoại cơ quan

Ngày đăng

                             DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo

 

 

 

 

1

Nguyễn Công Danh

Chánh Ttra

 

0984498044

 

2

Nguyễn Văn Bính

Phó CTTra

 

0905289154

 

3

Nguyễn Dư

Phó CTTra

02573843946

0988796559

 

4

Nguyễn Hữu Hùng

Phó CTTra

 

0987490449

 

II

Văn phòng

 

 

 

 

1

Nguyễn T. Thu Hồng

Chánh VP

02576253186

0941362539

 

2

Đoàn Ngọc Lâm

Phó CVP

02576253167

0362789954

 

3

Trần Văn Minh

TTV

 

0374605894

 

4

Nguyễn Thị Khang

Văn Thư

02576253169

0932440407

 

5

Lê Thị Hà Thi

Kế Toán

02576253169

0392339405

 

6

Dương Thái Sơn

Nhân viên

 

0986818159

 

7

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

 

0942032985

 

8

Lê Thái Công

Bảo vệ

 

0982854225

 

III

Phòng Nghiệp Vụ 1

 

 

 

 

1

Dương Bình Phương

Trưởng phòng

02576253172

0903520616

 

2

Huỳnh Tấn Trọng

P.Phòng NV1

02576253171

0982646120

 

3

Lê Thị Điểm

TTV

 

0942113246

 

4

Nguyễn Thanh Sơn

TTV

 

0849727979

 

5

Nguyễn Sỉ Hiếu

TTVC

 

0917662199

 

IV

Phòng Nghiệp Vụ 2

 

 

 

 

1

Dương Văn Hội

Trưởng phòng

02576253168

0905189410

 

2

Trần Thị Thu Nga

P.Phòng NV2

 

0387266559

 

3

Bùi Thị Kim Anh

Chuyên Viên

 

0377059787

 

4

Nguyễn N. Thiện Sanh

TTVC

 

02573506335

 

V

Phòng Nghiệp vụ 3

 

 

 

 

1

Phạm Đồng Giám

Trưởng phòng

02573843144

0946962142

 

2

Lê Đức Tiễn

P.Phòng NV3

02573843155

0905165980

 

3

Phạm Vinh

TTV

 

0985344079

 

4

Phan Vũ Huy

TTVC

 

0916461861

 

5

Phạm Thị Hạnh

TTV

 

0979389938

 

VI

Phòng Nghiệp vụ 4

 

 

 

 

1

Bùi Anh Cường

Phó Trưởng phòng PT

02576253170

0987085110

 

2

Trần Văn Vương

P.Phòng NV4

02576253170

0905224098

 

3

Nguyễn Phú Yến

TTV

 

0914046239

 

4

Huỳnh Thị Tú Viên

TTVC

 

0985553445

 

5

Nguyễn Đ. Hoàng Duy

Chuyên Viên

 

0937392979

 


Về đầu trang