• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ

Danh bạ điện thoại công chức, viên chức

Ngày đăng

THANH TRA TỈNH PHÚ YÊN

(Danh bạ điện thoại công chức, viên chức)

STT

Họ và tên 

Chức vụ 

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

I.

Lãnh đạo

 

 

 

1.

Nguyễn Công Danh

Chánh Ttra

 

0984498044

2.

Nguyễn Quốc Khánh

Phó CTTra

02573841720

0905131637

3.

Nguyễn Văn Bính

Phó CTTra

 

0905289154

4.

Nguyễn Dư

Phó CTTra

02573843946

0988796559

II.

Văn phòng

 

 

 

1.

Nguyễn T. Thu Hồng

Chánh VP

02576253186

0941362539

2.

Đặng Thanh Hải

Phó CVP

02576253167

0978218992

3.

Nguyễn Thị Khang

Văn Thư

02576253169

0932440407

4.

Lê Thị Hà Thi

Kế Toán

02576253169

0392339405

5.

Dương Thái Sơn

Nhân viên

 

0986818159

6.

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

 

0942032985

7.

Lê Thái Công

Bảo vệ

 

0982854225

III.

Phòng Nghiệp Vụ 1

 

 

 

1.

Dương Bình Phương

Trưởng phòng

02576253172

0903520616

2.

Huỳnh Tấn Trọng

Phó TP

02576253171

0982646120

3.

Trần văn Vương

TTVC

 

0905224098

4.

Nguyễn Thanh Sơn

TTV

 

0849727979

5.

Phạm Vinh

TTV

 

0985344079

IV.

Phòng Nghiệp Vụ 2

 

 

 

1.

Dương Văn Hội

Trưởng phòng

02576253168

0905189410

2.

Trần Thị Thu Nga

Phó TP

 

0387266559

3.

Nguyễn Sĩ Hiếu

TTVC

 

0917662199

4.

Nguyễn N. Thiện Sanh

TTVC

 

02573506335

V.

Phòng Nghiệp vụ 3

 

 

 

1.

Phạm Đồng Giám

Trưởng phòng

02573843144

0946962142

2.

Lê Đức Tiễn

Phó TP

02573843155

0905165980

3

Lê Thị Điểm

TTV

 

0942113246

4.

Phan Vũ Huy

TTVC

 

0916461861

5.

Phạm Thị Hạnh

TTV

 

0979389938

VI.

Phòng Nghiệp vụ 4

 

 

 

1.

Phạm Đức Nguyên

Trưởng phòng

02573841431

0905028379

2.

Bùi Anh Cường

Phó TP

02576253170

0987085110

3.

Đoàn Ngọc Lâm

TTVC

 

0257350337

4.

Huỳnh Thị Tú Viên

TTVC

 

0985553445

5.

Nguyễn Đ. Hoàng Duy

Chuyên Viên

 

0937392979

6.

Bùi Thị Kim Anh

Chuyên Viên

 

0377059787

Về đầu trang