• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

Danh bạ Điện thoại - Email cán bộ, CCVC, NLĐ Thanh tra tỉnh

Ngày đăng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

Thanh tra tỉnh

 

 

 

ttra@phuyen.gov.vn

I

Lãnh đạo

 

 

 

 

1

Nguyễn Công Danh

Chánh Ttra

 

0984498044

nguyencongdanh@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Khánh

Phó CTTra

02573841720

0905131637

nguyenquockhanh@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Văn Bính

Phó CTTra

 

0905289154

nguyenvanbinh@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Dư

Phó CTTra

02573843946

0988796559

nguyendu@phuyen.gov.vn

II

Văn phòng

 

 

 

 

1

Nguyễn T. Thu Hồng

Chánh VP

02576253186

0941362539

nguyenthithuhong@phuyen.gov.vn

2

Đặng Thanh Hải

Phó CVP

02576253167

0978218992

dangthanhhai@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Khang

Văn Thư

02576253169

0932440407

nguyethikhang@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Hà Thi

Kế Toán

02576253169

0392339405

lethihathi@phuyen.gov.vn

5

Dương Thái Sơn

Nhân viên

 

0986818159

 

6

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

 

0942032985

 

7

Lê Thái Công

Bảo vệ

 

0982854225

 

III

Phòng Nghiệp vụ 1

 

 

 

 

1

Dương Bình Phương

Trưởng phòng

02576253172

0903520616

duongbinhphuong@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Tấn Trọng

Phó TP

02576253171

0982646120

huynhtantrong@phuyen.gov.vn

3

Trần văn Vương

TTVC

 

0905224098

tranvanvuong@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Sơn

TTV

 

0849727979

nguyenthanhson85@phuyen.gov.vn

5

Phạm Vinh

TTV

 

0985344079

phamvinh@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Nghiệp vụ 2

 

 

 

 

1

Dương Văn Hội

Trưởng phòng

02576253168

0905189410

duongvanhoi@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Thu Nga

Phó TP

 

0387266559

tranthithunga@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Sĩ Hiếu

TTVC

 

0917662199

nguyensihieu@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn N. Thiện Sanh

TTVC

 

02573506335

nguyenngocthiensanh@phuyen.gov.vn

V

Phòng Nghiệp vụ 3

 

 

 

 

1

Phạm Đồng Giám

Trưởng phòng

02573843144

0946962142

phamdonggiam@phuyen.gov.vn

2

Lê Đức Tiễn

Phó TP

02573843155

0905165980

leductien@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Điểm

TTV

 

0942113246

lethidiem@phuyen.gov.vn

4

Phan Vũ Huy

TTVC

 

0916461861

phanvuhuy@phuyen.gov.vn

5

Phạm Thị Hạnh

TTV

 

0979389938

phamthihanh89@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Nghiệp vụ 4

 

 

 

 

1

Phạm Đức Nguyên

Trưởng phòng

02573841431

0905028379

phamducnguyen@phuyen.gov.vn

2

Bùi Anh Cường

Phó TP

02576253170

0987085110

buianhcuong@phuyen.gov.vn

3

Đoàn Ngọc Lâm

TTVC

 

0257350337

doanngoclam@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Thị Tú Viên

TTVC

 

0985553445

huynhthituvien@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Đ. Hoàng Duy

Chuyên Viên

 

0937392979

nguyendohoangduy@phuyen.gov.vn

6

Bùi Thị Kim Anh

Chuyên Viên

 

0377059787

buithikimanh@phuyen.gov.vn

Thanh tra tỉnh Phú Yên

Về đầu trang