Số/Ký hiệu: 654/TTr-VP
Ngày ban hành: 13/09/2019
Cơ quan ban hành: Thanh tra tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
V/v chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K21-2019, tại Nha Trang, Khánh Hòa
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website