Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Yên

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Duy Dương

Điện thoại:                      ; Email: nguyenduyduong1960@gmail.com

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Điện thoại: 057.3841720; Email: nqkhanh-tt@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Phạm Thị Ngọc Tuyết.

Điện thoại: 057.3843946; Email: ptntuyet-tt@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: ông Nguyễn Văn Bính

Điện thoại: 057.6253168.


Các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh

Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Dư

Điện thoại: 057.6253167

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Ngọc Lõi

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 057.6253186

 

Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: Ông Dương Bình Phương

Điện thoại: 057.6253172

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Nga

Điện thoại: 057.6253171

- Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tấn Trọng

 

Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đồng Giám

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Sĩ Hiếu

Điện thoại: 057.3843144


Phòng Nghiệp vụ 3

- Trưởng phòng: Ông Dương Văn Hội

Điện thoại: 057.6253187

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Vương

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Điểm

Điện thoại: 057.6253187

 

Phòng Nghiệp vụ 4

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Nguyên

Điện thoại: 057.3841431

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đức Tiễn

Điện thoại: 057.6253170

 

Phòng Nghiệp vụ 5

- Trưởng phòng: Ông Bùi Anh Cường

Điện thoại: 057.3843275

- Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Thanh Hải

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website